ODRŽANA SJEDNICA SENATA FINra

Redovna sjednica Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, 38. po redu održana je jučer, 2. februara 2021. godine u ovoj  visokoškolskoj ustanovi. Jedna od važnijih tačaka dnevnog reda bila je razmatranje i usvajanje odluke o Okvirnoj strategiji razvoja FINra za period 2021-2024. godine. Razmatrana je i Realizacija nastave za zimski semestar 2020/2021.akademske […]

TESTIRANJE ZA STIPENDIJE NA FINra

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli za akademsku 2019/2020. godinu će dodijeliti stipendiju svakom učeniku završnog razreda srednje škole, koji pristupi testiranju za stipendije. Ovo je prilika za učenike koji se u svojoj profesionalnoj orijentaciji vide u finansijama i računovodstvu da dobiju stipendiju i studiraju  na Visokoj školi FINra. Stipendije za buduće […]

FINra DODJELJUJE STIPENDIJE UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra za akademsku 2019/2020. godinu će dodijeliti stipendiju svakom učeniku završnog razreda srednje škole, koji pristupi testiranju za stipendije. Stipendija će biti dodijeljena u iznosu od 10% do 100% ukupne godišnje školarine na FINra, koja iznosi 2.500 KM. Bodovanje za stipendije se vrši po osnovu dva kriterija: Prosječna ocjena […]

ODRŽANA DRUGA RADIONICA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA FINra 2021.-2025.

U okviru izrade Strategije razvoja Visoke škole  FINra Tuzla za period  2021. – 2025. godine, dana 23. februara 2021. godine održana  je druga  u nizu  radionica  za izradu strategije FINra 2021.-2025. godine. Današnja radionica održana je s ciljem unaprjeđenja kvaliteta Nastavnog procesa FINra, a efekti  radionice poslužit će kao  osnov  za izradu Strategije FINra za […]

STUDENTICA AZRA DŽONBIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli, 22. februara 2021. godine studentica Azra Džonbić obranila je  diplomski rad na temu „Analiza i finansijsko izvještavanje o novčanim tokovima”. Azra Džonbić  rođena je  5. 11. 1994. godine u Tuzli.  Student je prve, zlatne generacije studenata Visoke škole FINra. Završni  rad odbranila je uspješno, sa […]

Studenti IV godine FINra polagali ispit iz Finansijskog izvještavanja

Studenti IV godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra polagali su 14. februara 2021. godine  ispit iz predmeta Finansijsko izvještavanje kod predmetnog nastavnika doc. dr. sc. Edina Glogića. Silabus predmeta Finansijsko izvještavanje je u potpunosti usklađen sa silabusom istoimenog predmeta predviđenog Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i […]

ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA FINra 2021.-2025.

U okviru izrade  Strategije razvoja Visoke škole  FINra Tuzla za period  2021. – 2025. godine danas , 17. februara 2021. godine je održana  prva radionica za redefiniranje SWOT analize Visoke škole FINra pod nazivom Izrada SWOT analize. Radionici su prisustvovali članovi Tima za izradu, implementaciju, evaluaciju i monitoring Strategije i Fokus grupe,  koje čine profesori, […]

STUDENTI III GODINE FINra POLAGALI ISPIT IZ PRIMJENE FINANSIJSKOG MENADŽMENTA

Studenti III godine Visoke škole FINra polagali su 13. februara 2021. godine završni ispit iz predmeta Primjena finansijskog menadžmenta kod predmetnog nastavnika prof. dr. sc. Ismeta Kalića, profesora na FINra. Važnost ovog predmeta, kao i ozbiljnost i rad studenata pokazuje izlaznost studenata na ovaj ispit, na koji se odazvala većina studenata, raspoređeni u grupama. Silabus […]

STUDENTI PRVE GODINE FINra POLAGALI ISPIT IZ OSNOVA PROGRAMIRANJA

Studenti prve godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra,  studijskog programa „ Računarstvo i informatika“ sa usmjerenjem “Programsko inženjerstvo” polagali su 12. februara 2021. godine ispit iz Osnova programiranja kod predmetnog nastavnika mr. sc. Damira Kapidžića, predavača na FINra. Ovo je prva generacija studenata studijskog programa  „Računarstvo i informatika“, koji su bili u prilici […]

STUDENTI DRUGE GODINE FINra POLAGALI ISPIT IZ OSNOVA MENADŽMENTA

Studenti II godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra polagali su 10. februara 2021. godine  ispit iz Osnova menadžmenta kod predmetnog nastavnika Emeritusa, prof. dr. sc. Adila Kurtića. Emeritus svojim stručnim eksperzicama i prenesenim znanjem i vještinama iz oblasti  menadžmenta kroz predmete Osnove menadžmenta, Strateški menadžment i Organizaciono ponašanje na I godini i Plan […]

STUDENTI I GODINE FINra POLAGALI ISPIT IZ ALGORITAMA I STRUKTURE PODATAKA

Studenti prve godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra,  studijskog programa „ Računarstvo i informatika“ sa usmjerenjem Programsko inženjerstvo polagali su 10. februara 2021. godine ispit iz predmeta Algoritmi i strukture podataka kod predmetnog nastavnika doc. dr. sc. Zorana Jasaka, profesora na FINra. Ovo je prva generacija studenata studijskog programa  „Računarstvo i informatika“, koji […]

NA FINra ODRŽAN ISPIT IZ EKONOMIKE PREDUZEĆA SA MIKROEKONOMIJOM

Studenti prve godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra polagali su 10. februara 2021. godine  ispit iz Ekonomike preduzeća sa mikroekonomijom kod predmetnog nastavnika dr. sc. Muzafera Brigića, profesora na FINra. Studenti su ispitu pristupili u velikom broju, što potvrđuje njihov entuzijazam i pripremljenost, kao i kvalitet izvođenja nastave na FINra. Predmet Ekonomika preduzeća […]

NA FINra ODRŽAN ISPIT IZ STRATEŠKOG MENADŽMENTA

Studenti IV godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra polagali su 9. februara 2021. godine završni ispit iz  Strateškog menadžmenta kod predmetnog nastavnika, emeritusa prof. dr. sc. Adila Kurtića,  profesora na FINra. Emeritus prof. dr. Adil Kurtić je profesor sa dugogodišnjim profesorskim iskustvom stečenim na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na Visokoj školi FINra […]