POČEO 20. CIKLUS EDUKACIJE KANDIDATA ZA STICANJE ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINRA U TUZLI

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli je otvorila svoja vrata i prije početka akademske godine, a razlog je početak edukacije za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH za sticanje zvanja Certificirani računovođa. Pored Tuzle, Edukacija za CR, održati će se u Sarajevu i Bihaću. Cilj ovih edukacija je pripremiti kandidate za […]

U TUZLI OTVORENA VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO „FINra“

  Dana, 14.07.2016. godine u Tuzli svečano je otvorena Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra. Riječ je o  jedinstvenom četverogodišnjem studijskom programu, koji čini spoj teorije i praktičnih  znanja i vještina. Osnivač  Visoke škole FINra je ugledna edukativno–konsultantska kuća FINconsult, koja već 12 godina uspješno radi na stručnom osposobljavanju i edukaciji finansijsko-računovodstvenih profesionalaca u […]

NABAVLJENA SAVREMENA IT OPREMA

U cilju unapređenja uslova za rad na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra, potpisan je ugovor o nabavci najsavremenije IT opreme sa kompanijom Disti d.o.o. iz Sarajeva. Kompanija Disti doo, zastupnik Dell računara, opremila je na Visokoj školi za finansije i računovodstvo „Učionicu za obuku“ sa 25 najsavremenijih računara, na kojima će biti instalirani […]

POTPISAN UGOVOR SA KOMPANIJOM EBSCO ZA PRISTUP KOLEKCIJI ELEKTRONSKIH KNJIGA „eBOOK BUSINESS SUBSCRIPTION COLLECTION”

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult uspostavila je poslovnu saradnju sa Ebsco Publishingom već u januaru 2009. godine. Ebsco Publishing je jedna od najvećih svjetskih baza elektronskih knjiga, časopisa i publikacija. U dvije baze Ebsco Publishinga, Business Source Corporate i Business Source Complete je indeksiran naučno-stručni časopis Poslovni konsultant. U cilju omogućavanja studentima Visoke škole za finansije i […]

POTPISAN UGOVOR SA NARODNOM UNIVERZITETSKOM BIBLIOTEKOM

Sa ciljem da studentima Visoke škole za finansije i računovdstvo “FINra” pruže visokokvalitetno obrazovanje, predstavnici Visoke škole za finansije i računovdstvo “FINra” su potpisali ugovor o saradnji sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom “Derviš Sušić” u Tuzli. Ugovor su potpisali direktor Visoke škole “FINra” doc.dr. Ismet Kalić i direktor NUB-a “Derviš Sušić” doc.dr. Edin Jahić. Ugovorom […]

AKTUELNO IZDANJE NAUČNO-STRUČNOG ČASOPISA

„Studenti Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra imaju pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant, bez naknade tokom studiranja.“ U izdavaštvu edukativno-konsultantske kuće “FINconsult”, izašao je novi, 77. broj međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa “Poslovni konsultant”. Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj 47-2/18, Poslovni konsultant se priznaje kao program KPE finansijsko-računovodstvene profesije u BiH sa 8 bodova na pretplatu. PRETPLATE SU U TOKU… […]

REALIZACIJA NASTAVE NA FINRA U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli u toku je nastava I semestra I generacije studenata u akademskoj 2016/2017. godine. Završetak nastave i ispitnih rokova I semestra je planiran do kraja februara 2017. godine. Nastavnim planom i programom utvrđen je broj časova i raspored održavanja nastave. U okviru I semestra studenti pohađaju […]