ODRŽANA TREĆA RADIONICA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA FINra 2021.-2025.

U okviru izrade Strategije razvoja Visoke škole  FINra Tuzla za period  2021. – 2025. godine, dana 3. marta  2021. godine održana  je treća  u nizu  radionica  za izradu strategije FINra 2021.-2025. godine. Današnja radionica održana je s ciljem unaprjeđenja kvaliteta saradnje sa privredom, neprivrednim institucijama, poslovnim udruženjima, a efekti  radionice poslužit će kao  osnov  za […]

ODRŽAN ONLINE SASTANAK PREDSTAVNIKA VISOKE ŠKOLE FINra i SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU

S ciljem unaprjeđenja postojeće saradnje između Visoke škole FINra i Sveučilišta  Slavonski Brod danas 3. marta 2021. godine je održan online sastanak predstavnika ove dvije visokoškolske ustanove putem Zoom platforme. Teme sastanka bile su:  mobilnosti studenata i nastavnika u 2021. godini, partnersko učešće u Erasmus+ projektu, učešće predstavnika Sveučilišta u Slavonskom Brodu na 9. Međunarodnom […]

POČEO LJETNI SEMESTAR NA VISOKOJ ŠKOLI FINra AKADEMSKE 2020/2021. GODINE

U skladu sa Akademskim kalendarom na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli, danas, 2. marta 2021. godine počeo je ljetni semestar akademske 2020/2021. godine  nastavom I godine Studijskog programa „Računarstvo i informatika“ s usmjerenjem „Programsko inženjerstvo“ iz predmeta Numerička matematika kod predmetnog nastavnika doc. dr. sc. Zorana Jasaka. Nastavni proces i u […]

ODRŽANA DRUGA RADIONICA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA FINra 2021.-2025.

U okviru izrade Strategije razvoja Visoke škole  FINra Tuzla za period  2021. – 2025. godine, dana 23. februara 2021. godine održana  je druga  u nizu  radionica  za izradu strategije FINra 2021.-2025. godine. Današnja radionica održana je s ciljem unaprjeđenja kvaliteta Nastavnog procesa FINra, a efekti  radionice poslužit će kao  osnov  za izradu Strategije FINra za […]

STUDENTICA AZRA DŽONBIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli, 22. februara 2021. godine studentica Azra Džonbić obranila je  diplomski rad na temu „Analiza i finansijsko izvještavanje o novčanim tokovima”. Azra Džonbić  rođena je  5. 11. 1994. godine u Tuzli.  Student je prve, zlatne generacije studenata Visoke škole FINra. Završni  rad odbranila je uspješno, sa […]

Studenti IV godine FINra polagali ispit iz Finansijskog izvještavanja

Studenti IV godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra polagali su 14. februara 2021. godine  ispit iz predmeta Finansijsko izvještavanje kod predmetnog nastavnika doc. dr. sc. Edina Glogića. Silabus predmeta Finansijsko izvještavanje je u potpunosti usklađen sa silabusom istoimenog predmeta predviđenog Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i […]

ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA FINra 2021.-2025.

U okviru izrade  Strategije razvoja Visoke škole  FINra Tuzla za period  2021. – 2025. godine danas , 17. februara 2021. godine je održana  prva radionica za redefiniranje SWOT analize Visoke škole FINra pod nazivom Izrada SWOT analize. Radionici su prisustvovali članovi Tima za izradu, implementaciju, evaluaciju i monitoring Strategije i Fokus grupe,  koje čine profesori, […]

STUDENTI III GODINE FINra POLAGALI ISPIT IZ PRIMJENE FINANSIJSKOG MENADŽMENTA

Studenti III godine Visoke škole FINra polagali su 13. februara 2021. godine završni ispit iz predmeta Primjena finansijskog menadžmenta kod predmetnog nastavnika prof. dr. sc. Ismeta Kalića, profesora na FINra. Važnost ovog predmeta, kao i ozbiljnost i rad studenata pokazuje izlaznost studenata na ovaj ispit, na koji se odazvala većina studenata, raspoređeni u grupama. Silabus […]

STUDENTI PRVE GODINE FINra POLAGALI ISPIT IZ OSNOVA PROGRAMIRANJA

Studenti prve godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra,  studijskog programa „ Računarstvo i informatika“ sa usmjerenjem “Programsko inženjerstvo” polagali su 12. februara 2021. godine ispit iz Osnova programiranja kod predmetnog nastavnika mr. sc. Damira Kapidžića, predavača na FINra. Ovo je prva generacija studenata studijskog programa  „Računarstvo i informatika“, koji su bili u prilici […]

STUDENTI DRUGE GODINE FINra POLAGALI ISPIT IZ OSNOVA MENADŽMENTA

Studenti II godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra polagali su 10. februara 2021. godine  ispit iz Osnova menadžmenta kod predmetnog nastavnika Emeritusa, prof. dr. sc. Adila Kurtića. Emeritus svojim stručnim eksperzicama i prenesenim znanjem i vještinama iz oblasti  menadžmenta kroz predmete Osnove menadžmenta, Strateški menadžment i Organizaciono ponašanje na I godini i Plan […]