U TOKU SU PREDISPITNE OBAVEZE NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINRA

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra studenti vrijedno izvršavaju svoje predispitne obaveze kroz pismene provjere znanja, seminarske i praktične radove. Rad i aktivnosti studenata prate se i ocjenjuju kontinuirano tokom semestra. U sklopu predispitnih obaveza u prvom semestru studenti polažu pismene provjere znanja i izrađuju seminarske radove. Ovog vikenda je održana prva semestralna […]