Javna odbrana završnog rada

Adnan Bajraktarević – termin odbrane 11.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Aida Bajraktarević – termin odbrane 11.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Meliha Hasić – termin odbrane 11.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Selmira Pelesić – termin odbrane 12.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Selma Bećić – termin odbrane 13.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Edina Čajić – termin odbrane 14.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Merima Ćosić – termin odbrane 15.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Ermin Hodžić – termin odbrane 17.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Suada Abdi – termin odbrane 17.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Elma Hajrović – termin odbrane 21.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Nejla Muhić – termin odbrane 24.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Elvisa Alić – termin odbrane 24.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Mustafa Musaefendić – termin odbrane 07.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Elvira Musaefendić – termin odbrane 07.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Eldin Osmanbegović – termin odbrane 07.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Zijada Efendić – termin odbrane 07.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Melisa Kušljugić – termin odbrane 14.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Zerina Karić – termin odbrane 14.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Sanela Halidović – termin odbrane 22.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Adisa Kadrić – termin odbrane 28.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Eldina Lemeš – termin odbrane 06.12.2020.

Javna odbrana završnog rada

Dženana Ramić – termin odbrane 06.12.2020.

Javna odbrana završnog rada

Samira Đulović – termin odbrane 06.12.2020.

Javna odbrana završnog rada

Sabina Kušljugić – termin odbrane 08.12.2020.

Javna odbrana završnog rada

Lejla Šundrić – termin odbrane 12.12.2020.

Javna odbrana završnog rada

Denis Šundrić – termin odbrane 12.12.2020.

Javna odbrana završnog rada

Selma Duranović – termin odbrane 19.12.2020.

Javna odbrana završnog rada

Amra Jašarević – termin odbrane 19.12.2020.

Javna odbrana završnog rada

Fatima Hodžić – termin odbrane 08.02.2021.

Javna odbrana završnog rada

Azra Džonbić – termin odbrane 22.02.2021.

ODBRANE RADOVA