Javna odbrana završnog rada

Adnan Bajraktarević – termin odbrane 11.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Aida Bajraktarević – termin odbrane 11.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Meliha Hasić – termin odbrane 11.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Selmira Pelesić – termin odbrane 12.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Selma Bećić – termin odbrane 13.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Edina Čajić – termin odbrane 14.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Merima Ćosić – termin odbrane 15.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Ermin Hodžić – termin odbrane 17.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Suada Abdi – termin odbrane 17.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Elma Hajrović – termin odbrane 21.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Nejla Muhić – termin odbrane 24.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Elvisa Alić – termin odbrane 24.10.2020.

ODBRANE RADOVA