NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli nastavljeno je sa održavanjem odbrana završnih radova prve, zlatne generacije ove visokoškolske ustanove.

Studenti koji su uspješno, sa najvećom ocjenom odbranili svoje radove su:

Halidović Sanela, rođena 05.08.1979. godine u Tuzli.

Tema: „Kreativno računovodstvo kao uzrok stečaja na primjeru ZZ „Ratar“ Brka“.

Odbrana je održana 22.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole – predsjednik
  2. dr. sc. Nataša Simeunović, profesor Visoke škole, član- mentor,
  3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole, član.

Direktor Visoke škole FINra, dr.sc. Ismet Kalić, koji je bio u sastavu Komisije pohvalio je studenticu Sanelu Halidović, naveo je da ona spada u red najboljih studenata prve, zlatne generacije, da su joj glavne odlike bile aktivnost, posvećenost i timski rad, kao i da je prednjačila u pisanju seminarskih radova. Također, direktor Kalić je istakao da su Saneli, kao i svim ostalim studentima zlatne generacije vrata na FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnji i zajedničke projekte.

Kandidatkinja Sanela imala je samo riječi hvale za Visoku školu FINra. Zahvalila se direktoru Kaliću, kao i svim profesorima i osoblju na nesebičnoj podršci koju su joj pružali tokom njenog studiranja na FINra. Naglasila je i da je na FINra došla kao certificirani računovođa sa bogatim iskustvom, koje je studiranjem na FINra unaprijedila i podigla na jedan veći nivo.

Kadrić Adisa, rođena 25.02.1988. godine u Tuzli.

Tema: „Uticaj računovodstvenih servisa na finansijsko izvještavanje malih preduzeća“.

Odbrana je održana 28.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – predsjednik,
  2. dr. sc. Senada Kurtanović, profesor Visoke škole, član – mentor,
  3. dr. sc. Adem Azapagić, predavač – član.

Profesor na Visokoj školi FINra i predsjednik tročlane Komisije, dr.sc. Edin Glogić je istakao da je bilo zadovoljstvo raditi sa kolegicom Adisom Kadrić. Pohvalio je njenu aktivnost i predanost kojoj je svjedočio tokom njenog studiranja na FINra. Također, istakao je i da će FINra nastaviti pružati podršku i biti otvorena za daljnju saradnju za sve studente prve, zlatne generacije.

Kandidatkinja Adisa zahvalila se članovima Komisije, kao i svim ostalim profesorima i osoblju na nesebičnoj podršci koju su joj pružali tokom njenog studiranja na FINra i istakla da joj je bilo privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra.

NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

You May Also Like