Nastavnici

 

Doc.dr. Ismet Kalić, docent,  direktor Visoke škole za finansije  i računovodstvo FINRa

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

Predmet koje predaje na prvoj godini: Osnove poslovnih finansija

CV – Doc.dr. Ismet Kalić 

Dr.sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

Predmet koji predaje na prvoj godini: Organizaciono ponašanje

CV – Prof.dr. Adila Kurtića

Dr.sc. Kadrija Hodžić, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

Predmet koji predaje na prvoj godini: Osnove ekonomije

CV – Prof.dr. Kadrija Hodžić

Dr.sc. Nenad Penezić, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

Predmeti koje predaje na prvoj godini: Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom i Poduzetništvo

CV- Prof.dr. Nenad Penezić

Dr.sc. Omer Kurtanović, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast:Kvantitativna ekonomija i informatika

Predmet koji predaje na prvoj godini: Poslovna matematika 

CV- Prof.dr. Omer Kurtanović

 

Dr.sc. Zlatan Begić, docent, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija i informatika

Predmet koji predaje na prvoj godini: Poslovna informatika 

CV – Doc.dr. Zlatan Begić

Mr.sc. Jasmira Avdić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

Predmeti koje predaje na prvoj godini: Osnove računovodstva, Osnove poslovnih finansija i Praktično osposobljavanje I

CV – Jasmira Avdić

 

Mr.sc. Edina Kurtić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

Predmeti koje predaje na prvoj godini: Osnove ekonomije i Organizaciono ponašanje

CV – Mr.sc. Edina Kurtić

Mr.sc. Nahid Unkić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

Predmet koje predaje na prvoj godini: Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom

CV – Mr.sc.Nahid Unkić

Mr.sc. Irina Alić, asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

Predmet koji oredaje na prvoj godini: Osnove poslovnih finansija

CV – Mr.sc.Irina Alić

Irma Muharemović dipl.oec., asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija i informatika

Predmeti koje predaje na prvoj godini: Poslovna matematika i Poslovna informatika

CV – Irma Muharemović