Dr.sc. Ismet Kalić, docent,  direktor Visoke škole za finansije  i računovodstvo FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Doc.dr. Ismet Kalić 

Dr.sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Prof.dr. Adila Kurtića

Dr.sc. Kadrija Hodžić, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Prof.dr. Kadrija Hodžić

Dr.sc. Nenad Penezić, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV- Prof.dr. Nenad Penezić

Dr.sc. Omer Kurtanović, vanredni profesor, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija i informatika

CV- Prof.dr. Omer Kurtanović

Dr.sc. Željko Rička, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Dr.sc. Željko Rička

Dr.sc. Senada Kurtanović, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Senada Kurtanović

Dr. sc. Edin Glogić, docent, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo, Kvantitativna ekonomija i informatika

Dr.sc. Zlatan Begić, docent, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija i informatika

CV – Doc.dr. Zlatan Begić

Dr.sc. Samir Mukinović, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija i informatika

CV – Samir Mukinović

Dr.sc. Emir Sudžuka, docent, profesor na Visokoj školi FINra

Predmet koji predaje: Poslovno pravo

CV – Emir Sudžuka

Dr.sc. Muzafer Brigić, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Muzafer Brigić

Dr.sc. Slavko Vukić, vanr.prof. na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

 
 

Dr. sc. Nataša Simeunović, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Računovodstvo i revizija

CV- Dr.sc. Nataša Simeunović

Mr.sc. Adem Azapagić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Adem Azapagić

Mr.sc. Ismira Čolić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Mr.sc. Ismira Čolić

Mr.sc. Asmir Dorić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Engleski jezik i književnost

CV – Asmir Dorić

Mr.sc. Edina Kurtić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Mr.sc. Edina Kurtić

Mr.sc. Nahid Unkić, asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Mr.sc.Nahid Unkić

Mr.sc. Azra Sejranić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Azra Sejranić

Mr.sc. Vildana Altumbabić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Mr. sc. Vildana Altumbabić

Mr.sc. Zijad Lugavić, predavač na Visokoj školi Finra

Uža naučna oblast: Kvantitaivna ekonomija i informatika

CV – Mr. sc. Zijad Lugavić

Mr. sc. Kanita Bekan, predavač na Visokoj školi FINra

Predmet koji predaje: Poslovno pravo

CV – Kanita Bekan

Mr.sc. Berisa Tuholjak, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo, Ekonomska teorija i menadžment

CV – Mr. sc. Berisa Tuholjak

www.linkedin.com/in/berisa-tuholjak

Mr. sc. Alma Altumabić Smajić, asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment i Finansije i računovodstvo

 
 

 

Indijana Salihović, dipl.oec., asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Stručnjak iz prakse

CV – Indijana Salihović

Jasmina Kavgić, bacc.oec., asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Stručnjak iz prakse

CV – Jasmina Kavgić

Amina Borovačkić, bacc.oec., asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija i informatika i Finansije i računovodstvo

CV – Amina Borovačkić

Lamija Vrabac, bacc.oec., asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV- Lamija Orlović

Vesna Muminović, dipl.oec., asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast:  Finansije i računovodstvo

CV – Vesna Muminović becc. oec.

Azra Halilović, bacc.oec., asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Azra Halilović bacc. oec.

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je slika-Milica-Vidović.png

Mr.sc. Milica Vidović, dipl.oec.

Uža naučna oblast: Stručnjak iz prakse

CV- Mr.sc. Milica Vidović

Dženana Kavgić, bacc.oec., asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

Mr.sc. Sanela Hodžić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV- Mr.sc. Sanela Hodžić