Visoka škola FINra je za svoje studente obezbjedila vrhunske profesore, predavače i  asistente najbolje u regionu.