NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli nastavljeno je sa održavanjem odbrana završnih radova prve, zlatne generacije ove visokoškolske ustanove.

Studenti koji su uspješno, sa najvećom ocjenom odbranili svoje završne radove su bračni par Lejla i Denis Šundrić.

Lejla Šundrić, rođena 07.04.1986. godine u Sarajevu.

Tema: „Računovodstveni i porezni aspekt rezervisanja i nepredviđenih obaveza“.

Denis Šundrić, rođen 08.06.1985. godine u Banjoj Luci.

Tema: „Troškovi u savremenom poduzetništvu

Odbrane su održane 12.12.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole, predsjednik,
  2. Dr. sc. Senada Kurtanović, profesor Visoke škole, član – mentor,
  3. Dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Direktor Visoke škole FINra, dr.sc. Ismet Kalić, koji je bio u sastavu Komisije, istakao je da su završni radovi urađeni na akademskom nivou, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove, naveo da se radi o vrijednim i odgovornim studentima, koji su prepoznali Visoku školu FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njihova znanja i vještine i unaprijediti njihovu karijeru. Također, direktor Kalić je iskazao posebno zadovoljstvo jer  se radi o studentima koji su završili trogodišnji studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i odao im priznanje što su se odlučili da na FINra zaokruže svoje akademsko obrazovanje i steknu diplomu sa 240 ECTS bodova.

Preko 30. studenata iz Sarajeva je upisanih na Visokoj školi FINra u Tuzli, istakao je direktor Kalić.

Na kraju im je zaželio sreću i uspjeh u daljnjem radu i karijeri i naglasio da su im vrata na FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnji i zajedničke projekte.

Lejla i Denis su imali samo riječi hvale za Visoku školu FINra. Izrazili su svoje zadovoljstvo i istakli da im je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kao što je FINra. Zahvalili su se direktoru Kaliću, kao i svim profesorima i osoblju na nesebičnoj podršci koju su im pružali tokom njihovog studiranja na FINra. Naglasili su i da su njihova iskustva u finansijsko-računovodstvenoj profesiji, koja su imali prije studiranja na FINra sada zaokružena i unapređena  novim znanjima i vještinama.

NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

You May Also Like