Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli počeo je ljetni semestar sa nastavom I godine (II semestar) i II druge godine (IV semestar) studenata u akademskoj 2017/18. godini. Nakon godinu dana i devet mjeseci predanog i posvećenog rada Visoka škola FINra je postala prepoznatljiva Visokoškolska ustanova u regionu, što se ogleda i u broju upisanih studenata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od Srebrenice, Sarajeva do Bihaća.

U sklopu predispitnih i ispitnih obaveza tokom zimskog semestra studenti su uspješno savladali predviđeno gradivo i položili pismene i usmene provjere znanja. Angažman i entuzijazam studenata, njihovo prisustvo na predavanjima i vježbama, kao i visok kvalitet izvođenja nastave i posvećenost profesora i asistenata rezultiralo je sa iznadprosječnom prolaznošću studenata na svim nastavnim predmetima.

Visoka škola FINra je potpisala sporazume o poslovnom povezivanju i saradnji sa više od 100 uspješnih preduzeća širom Bosne i Hercegovine. Studenti prve i druge godine će tokom ljetnog semestra obavljati praksu u najboljim preduzećima. Na ovaj način ostvarujemo jedan od ključnih ciljeva Visoke škole FINra, a to je da naši studenti steknu praktična znanja i vještine koje su prepoznatljive na tržištu rada.

Visoka škola FINra želi svim studentima i akademskom osoblju puno uspjeha!!!

Početak ljetnog semestra na Visokoj školi FINra

You May Also Like