DODIPLOMSKI STUDIJ

Jedinstven četverogodišnji (8 semestara) studijski program Finansije i računovodstvo (240 ECTS).

Visoka škola FINra Tuzla u akademskoj 2017/2018. godini planira upisati 70 redovnih i 30 vanrednih studenata na prvu godinu četverogodišnjeg studijskog programa:

– Finansije i računovodstvo – dodiplomski studij (240 ECTS)

Prijemni test za stipendije će se održati 27.06.2017. godine u amfiteatru Visoke škole FINra sa početkom u 10 sati. 

Prijemni test će se koristiti u svrhu dodjele stipendija studentima koji budu ostvarili najveći broj bodova.

Bodovanje se vrši po osnovu dva kriterija:

1. Prosječna ocjena tokom četverogodišnjeg srednjoškolskog školovanja (50 bodova)

2. Pokazano znanje na prijemnom testu (50 bodova)

Okvirna pitanja za prijemni ispit možete preuzeti Ovdje.

Prijavu za upis možete izvršiti Ovdje.

Vanredni studij je prilagođen studentima koji rade i kojima odgovara održavanje nastave van radnog vremena i vikendom.

Omogućili smo prelazak sa drugih škola i fakulteta i nastavak studiranja na Visokoj školi FINra na prvu i drugu godinu studija.

Prve dvije godine studija na Visokoj školi FINra su zajedničke, a usmjerenja se odabiru na 5. semestru ( u trećoj godini).

Smjerovi koje naši student mogu odabrati su:

 1.      Računovodstvo, revizija, porezi

Ako želite postati vrhunski stručnjak u računovodstvu, želite imati znanje i vještine za vođenje poslovnih knjiga, sačinjavati finansijske izvještaje i porezne prijave, steći znanja i vještine revizora, te postati porezni savjetnik i stručnjak za poreze odaberite smjer: RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I POREZI

2.      Finansije, bankarstvo, osiguranje

Ako želite postati vrhunski stručnjak iz oblasti finansija, steći znanja o novčanim tokovima, te usvojiti znanja i vještine u donošenju odluka o investicijama, finansiranju i upravljanju sredstvima, da naučite obavljati bankarske poslove i postanete vrhunski stručnjak za poslove osiguranja, odaberite smjer: FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE.

ZVANJE KOJE SE STJEČE ZAVRŠETKOM  STUDIJA: Bachelor finansija i računovodstva

Finansije i računovodstvo