PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA PREDMETU METODE I TEHNIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU

Dana 10.01.2021. godine u prostorijama Visoke škole FINra studenti treće godine uspješno su in class i online prezentirali svoje seminarske radove iz predmeta Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju.

Izrada i prezentacija seminarskih radova za studente na FINra je obavezna na svim predmetima na svakoj godini studija. Cilj je da studenti pored znanja i vještina iz određenog predmeta steknu i znanja i vještine u javnom nastupu i prezentiranju, što je jedna od ključnih kompetencija koju treba da posjeduje svaki student na FINra i na taj način bude spreman za tržište rada.

Grupa 1 : Elvedina Džambić, Alma Mujagić, Ajdina Halvadžić.

Tema: „Primjena linearnog odlučivanja“.

Grupa 2 : Emina Džebić, Džana Bedak, Medina Mulahusejnović.

Tema: „Sistemi podrške odlučivanju“.

Grupa 3 : Semir Hasanović, Sabina Mujkić, Sedina Subašić.

Tema: „Problem asignacije – raspoređivanje“.

Nakon prezentacije postavljana su pitanja i studenti su diskutovali na zadane teme.

Visoka škola FINra je svojim studentima omogućila da svoje seminarske radove mogu prezentirati in class ili online, putem ZOOM platforme.

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA PREDMETU METODE I TEHNIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU

You May Also Like