Studenti II godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra polagali su 10. februara 2021. godine  ispit iz Osnova menadžmenta kod predmetnog nastavnika Emeritusa, prof. dr. sc. Adila Kurtića.

Emeritus svojim stručnim eksperzicama i prenesenim znanjem i vještinama iz oblasti  menadžmenta kroz predmete Osnove menadžmenta, Strateški menadžment i Organizaciono ponašanje na I godini i Plan i analiza na II godini studente FINra će osposobiti da budu uspješni menadžeri, konkurentni na tržištu rada.

Cilj predmeta Osnove menadžmenta je razvoj znanja i vještina za razumijevanje menadžmenta i komunikacije u teoriji i praksi poslovanja, te razumijevanje svih odrednica u vezi s procesima komuniciranja i menadžmenta.

Također studenti će izučavajući Osnove menadžmenta  razumjeti  proces upravljanja ljudskim resursima, unaprijediti  primjenu komunikacija i teoriju motivacije u svakodnevnom poslovanju.

FINra nudi znanja i vještine prepoznatljive i tražene na tržištu rada, a svoje studente priprema da mogu voditi vlastiti biznis, te im pruža  podršku kroz otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa i savjetodavnih agencija.

FINra svoje studente osposobljava da budu vrhunski stručnjaci za finansije i računovodstvo uz posjedovanje menadžerskih znanja i vještina.

 

STUDENTI DRUGE GODINE FINra POLAGALI ISPIT IZ OSNOVA MENADŽMENTA

You May Also Like