STUDENTI PRVE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE

 

Dana 08.01.2021. godine studenti prve godine studija na studijskom smjeru „Finansije i računovodstvo“ prezentirali su svoje seminarske radove iz predmeta Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom.

Izrada i prezentacija seminarskih radova za studente na FINra je obavezna na svim predmetima na prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj godini studija. Cilj je da studenti pored znanja i vještina iz određenog predmeta steknu i znanja i vještine u javnom nastupu i prezentiranju, što je jedna od ključnih kompetencija koju treba da posjeduje svaki student na FINra i na taj način bude spreman za tržište rada.

Svoje seminarske radove uspješno su prezentirali:

Grupa 2: Marković Dajana, Fejzić Samra, Ćeman Emir, Šahinović Kenan, Alihodžić Emina.

Tema: „Organizacione forme preduzeća u tržišnoj privredi“.

Grupa 3 : Bašanović Belmin, Šako Sadeta, Lović Hanna.

Tema: „Ekonomičnost“.

Grupa 6 : Đogić Eldin, Hrustanović Edin, Lazo Mihajlović, Hasanović Edina, Beganović Zerina.

Tema: „Efikasnost i efektivnost preduzeća“.

Grupa 1 : Kadribašić Dženita, Ljeskovica Alija, Šehić Emra, Mandžić Muhamed, Saračević Muhamed, Agić Berisa.

Tema: „Troškovi“.

 

 

STUDENTI PRVE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE

You May Also Like