DODIPLOMSKI STUDIJ

Jedinstven četverogodišnji (8 semestara) studijski program (240 ECTS).

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli je svečano počela sa nastavom I generacije studenata u akademskoj 2016/17. godini.

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra  Tuzla moguće je upisati redovni ili vanredni studij.

Vanredni studij je prilagođen studentima koji rade i kojima odgovara održavanje nastave van radnog vremena i vikendom.

Prve dvije godine studija su zajedničke, a usmjerenja se odabiru na 5. semestru ( u trećoj godini).

Smjerovi koje naši student mogu odabrati su:

 1.      Računovodstvo, revizija, porezi

Ako želite postati vrhunski stručnjak u računovodstvu, želite imati znanje i vještine za vođenje poslovnih knjiga, sačinjavati finansijske izvještaje i porezne prijave, steći znanja i vještine revizora, te postati porezni savjetnik i stručnjak za poreze odaberite smjer: RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I POREZI

2.      Finansije, bankarstvo, osiguranje

Ako želite postati vrhunski stručnjak iz oblasti finansija, steći znanja o novčanim tokovima, te usvojiti znanja i vještine u donošenju odluka o investicijama, finansiranju i upravljanju sredstvima, da naučite obavljati bankarske poslove i postanete vrhunski stručnjak za poslove osiguranja, odaberite smjer: FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE.

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM  STUDIJA

Završetkom dodiplomskog studija (240 ECTS bodova) stječe se naziv:

BACHELOR FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA

Nastavni plan i program je usaglašen sa Jedinstvenim planom i programom za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH i našim studentima će biti priznati ispiti koji se polažu za sticanje zvanja certificirani računovođa (CR), te ćete dobiti certifikat računovođe bez dodatnih polaganja predviđenih ispita. Fakultet će izdati izvod nastavnog plana i programa za predmete koji će se priznati od strane Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine, što će predstavljati osnov za izdavanje certifikata računovođe.

Po završetku fakulteta  studenti dobivaju i certifikat – uvjerenje za vođenje poslovnih knjiga na računaru.