NA FINra ODRŽAN ISPIT IZ STRATEŠKOG MENADŽMENTA

Studenti IV godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra polagali su 9. februara 2021. godine završni ispit iz  Strateškog menadžmenta kod predmetnog nastavnika, emeritusa prof. dr. sc. Adila Kurtića,  profesora na FINra. Emeritus prof. dr. Adil Kurtić je profesor sa dugogodišnjim profesorskim iskustvom stečenim na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na Visokoj školi FINra […]