REUF ZAHIROVIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD NA VISOKOJ ŠKOLI FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli, 27. marta 2021. godine student Reuf Zahirović odbranio je diplomski rad na temu ”Uticaj metoda obračuna amortizacije na finansijski položaj i uspješnost poslovanja preduzeća ” i stekao zvanje bachelor finansija i računovodstva. Student je prve generacije studenata Visoke škole FINra. Završni rad odbranio je uspješno, […]