FINra NA SEMINARU “UNAPRJEĐENJE STATISTIKA OBRAZOVANJA” NA PEDAGOŠKOM ZAVODU U TUZLI

Dana 4. februara (četvrtak), Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra učestvovala je na seminaru “Unapređenje statistika obrazovanja”,  koji je organizovan od strane statističkih institucija i ministarstava nadležnih za obrazovanje. Seminar je održan u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona sa početkom u 10:00 sati. Cilj seminara je unapređenje kvaliteta, dostupnosti i pravovremenosti podataka u oblasti visokog […]