ZADOVOLJSTVO STUDENATA NASTAVOM NA FINra

 

Kombinovani model nastavnog procesa, koji se već četvrtu sedmicu uspješno primjenjuje na Visokoj školi FINra u Tuzli naišao je na veoma pozitivne kritike i izuzetno je dobro prihvaćen od strane studenata na FINra. In class i online nastava, istovremeno pokazali su se kao odlično rješenje za sve novonastale okolnosti i izazove koji se nalaze pred akademskom 2020/2021. godini.

Odlika ovog modela je da se zadržao tradiconalni pristup održavanja nastavnog procesa. Studenti koji su u mogućnosti mogu prisustvovati predavanjima koji se prema utvrđenom rasporedu održavaju u prostorijama Visoke škole FINra, a u skladu sa propisima i peporukama nadležnih institucija o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Za studente koji su dislocirani, ili koji iz nekih drugih, opravdanih razloga nisu u mogućnosti prisustvovati nastavi na FINra obezbjeđeno je online praćenje nastave, putem Zoom platforme. Također, sva predavanja se snimaju, a snimljeni materijal se postavlja na E-nastavu na našem web poratalu i studentima je dostupan 24/7 tokom cijele akademske godine.

FINra je za potrebe nove akademske godine uložila preko 30.000 KM u IT opremu, opremila još jedan kabinet za obuku studenata sa 40 novih računara, dvije „pametne table“ i audio i video solution opremom, koja se koristi za snimanje predavanja i vježbi. Na ovaj način se FINra svrstava u red najopremljenijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i regionu.

 

ZADOVOLJSTVO STUDENATA NASTAVOM NA FINra

You May Also Like