KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine TK br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 9/20“), člana 106. Statuta Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i Odluke Senata broj: 02-11-5/21 od 07.01.2021.godine, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla raspisuje: JAVNI KONKURS Za izbor u nastavna zvanja u akademskoj […]

Read More

VISOKA ŠKOLA FINra JEDINSTVENA U REGIONU

VISOKA ŠKOLA FINra JEDINSTVENA U REGIONU Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli osnovana je jula 2016. godine. FINra je prepoznata kao visokoškolska ustanova koja je unijela novi kvalitet u visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini i regionu. Do sada je na FINra upisano pet generacija studenata sa više od 300 studenata na […]

Read More

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA IZ PREDMETA EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA IZ PREDMETA EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE   Dana 16.01.2021. godine na Visokoj školi FINra studenti druge godine su online prezentirali svoje seminarske radove iz predmeta Ekonomija Europske unije. Studenti koji su uspješno prezentirali svoje radove su: Grupa 4: Nasupović Nedžmija, Mirela Herić, Rizah Nasupović. Tema: „Uloga MMF-a u rješavanju ekonomske krize izazvane […]

Read More

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA IZ PREDMETA EKONOMIKA PREDUZEĆA SA MIKROEKONOMIJOM

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA IZ PREDMETA EKONOMIKA PREDUZEĆA SA MIKROEKONOMIJOM   U prostorijama Visoke škole FINra, 15.01.2021. godine studenti prve godine su in class i online prezentirali svoje seminarske radove iz predmeta Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom. Studenti koji su uspješno prezentirali svoje radove su: Ordagić Azra, Muratović Elma, Mujkić Aldina, Nasupović Adela, Fejzić Zerina, Škoro […]

Read More

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA PREDMETU METODE I TEHNIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA PREDMETU METODE I TEHNIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU Dana 10.01.2021. godine u prostorijama Visoke škole FINra studenti treće godine uspješno su in class i online prezentirali svoje seminarske radove iz predmeta Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju. Izrada i prezentacija seminarskih radova za studente na FINra je obavezna na svim predmetima na svakoj […]

Read More

STUDENTI PRVE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE

STUDENTI PRVE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE   Dana 08.01.2021. godine studenti prve godine studija na studijskom smjeru „Finansije i računovodstvo“ prezentirali su svoje seminarske radove iz predmeta Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom. Izrada i prezentacija seminarskih radova za studente na FINra je obavezna na svim predmetima na prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj godini studija. Cilj je […]

Read More

STUDENTI TREĆE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE

STUDENTI TREĆE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE   Studenti Visoke škole FINra marljivo rade i ispunjavaju svoje predispitne obaveze. Izrada i prezentacija seminarskih radova je obavezna za svakog studenta na FINra iz svih predmeta na svakoj godini studija. Dana 29.12.2020. godine svoje seminarske radove u prostorijama na FINra i online uspješno su prezentirali studenti treće godine […]

Read More

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA FINra

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA FINra Danas je na Visokoj školi za finansije računovodstvo FINra nastavljeno sa prezentacijama seminarskih radova studenata ove visokoškolske ustanove. Studenti prve godine studijskog programa „Finansije i računovodstvo“ , Emira Hujdurović, Adela Nasupović, Sabina Hajdarbegović i Dino Ćosićkić uspješno su, na kombinovan način in class i online prezentirali svoj seminarski rad iz […]

Read More

Pogledajte kompletnu listu poslovnih partnera