AKADEMSKI KALENDAR VISOKE ŠKOLE FINra za 2020/2021.

AKADEMSKI KALENDAR VISOKE ŠKOLE FINra za 2019/2020.

AKADEMSKI KALENDAR VISOKE ŠKOLE FINra za 2018/2019.

AKADEMSKI KALENDAR VISOKE ŠKOLE  FINra za 2017/2018.

AKADEMSKI KALENDAR VISOKE ŠKOLE  FINra za 2016/2017. 

Odluka o usvajanju Akademskog kalendara Visoke škole FINra za 2020/2021.

Odluka o izmjenama i dopunama Akademskog kalendara Visoke škole FINra za 2019/2020.

Odluka o usvajanju Akademskog kalendara Visoke škole FINra za 2019/2020.