Javna odbrana završnog rada

Adnan Bajraktarević – termin odbrane 11.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Aida Bajraktarević – termin odbrane 11.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Meliha Hasić – termin odbrane 11.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Selmira Pelesić – termin odbrane 12.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Selma Bećić – termin odbrane 13.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Edina Čajić – termin odbrane 14.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Merima Ćosić – termin odbrane 15.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Ermin Hodžić – termin odbrane 17.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Suada Abdi – termin odbrane 17.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Elma Hajrović – termin odbrane 21.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Nejla Muhić – termin odbrane 24.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Elvisa Alić – termin odbrane 24.10.2020.

Javna odbrana završnog rada

Mustafa Musaefendić – termin odbrane 07.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Elvira Musaefendić – termin odbrane 07.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Eldin Osmanbegović – termin odbrane 07.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Zijada Efendić – termin odbrane 07.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Melisa Kušljugić – termin odbrane 14.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Zerina Karić – termin odbrane 14.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Sanela Halidović – termin odbrane 22.11.2020.

Javna odbrana završnog rada

Adisa Kadrić – termin odbrane 28.11.2020.

ODBRANE RADOVA