Studenti prve godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra polagali su 10. februara 2021. godine  ispit iz Ekonomike preduzeća sa mikroekonomijom kod predmetnog nastavnika dr. sc. Muzafera Brigića, profesora na FINra.

Studenti su ispitu pristupili u velikom broju, što potvrđuje njihov entuzijazam i pripremljenost, kao i kvalitet izvođenja nastave na FINra.

Predmet Ekonomika preduzeća sa osnovama mikroekonomije je  fundamentalna mikroekonomska naučna i nastavna disciplina. Nakon savladavanja materije koja se odnosi na ekonomiku preduzeća, studenti su  upoznati  sa osnovnim principima funkcionisanja mikroekonomije, zakonitosti koje vladaju u njoj, kao i faktorima koji utiču na njenu dinamiku, s ciljem da se uspješno uključe u poslovnu praksu, odnosno konkretnu ekonomsku stvarnost bilo koje organizacije.

Nastavni Plan i program Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra spaja teoriju i praksu.

FINra je svojim studentima  omogućila spoj teorije i prakse kroz primijenjena znanja iz predmeta Ekonomika preduzeća.

FINra je potpisala više od 100 sporazuma sa uspješnim kompanijama iz regiona, te tokom studija omogućava praksu  u privatnim i javnim kompanijama i institucijama.

NA FINra ODRŽAN ISPIT IZ EKONOMIKE PREDUZEĆA SA MIKROEKONOMIJOM

You May Also Like