NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli nastavljeno je sa održavanjem odbrana završnih radova prve, zlatne generacije ove visokoškolske ustanove.

Direktor Visoke škole FINra, dr.sc. Ismet Kalić, koji je bio u sastavu Komisije, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove i istakao da se radi studentima koji su se među prvima upisali na FINra, koji su bili vrijedni studenti, odgovorni i redovni na predavanjima. Također, istakao je i da su im vrata na FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnji i zajedničke projekte.

Studenti, koji su branili svoje završne radove imali su samo riječi hvale za Visoku školu FINra. Izrazili su svoje zadovoljstvo i istakli da im je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra. Zahvalili su se direktoru Kaliću, kao i svim profesorima i osoblju na nesebičnoj podršci koju su im pružali tokom njihovog studiranja na FINra. Naglasili su i da su njihova iskustva u finansijsko-računovodstvenoj profesiji, koja su imali prije studiranja na FINra sada zaokružena i unapređena  novim znanjima i vještinama.

Bitno je istaći i da su svi studenti koji su branili svoje završne radove u radnom odnosu, što je dokaz da je FINra uspješna u ispunjavanju svojih ciljeva, a jedan od njih je upravo i bio da FINra svoje studente po završetku studija neće slati na biro za zapošljavanje.

Studenti koji su uspješno, sa najvećom ocjenom odbranili svoje završne radove su:

Karić Zerina, rođena 01.11.1992. godine u Koprivnici, Republika Hrvatska.

Tema: „Specifičnosti finansijskog izvještavanja malih preduzeća“.Odbrana je održana 14.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. dr. sc. Senada Kurtanović, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Melisa Kušljugić, rođena 14.02.1989. godine u Tuzli.

Tema: „Savremene metode i tehnike upravljanja potraživanjem od kupaca“.

Odbrana je održana 14.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Senada Kurtanović, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Efendić Zijada, rođena 09.05.1979.godine u Srebrenici.

Tema: „Planiranje, analiza i izvještavanje o novčanim tokovima u funkciji uspješnog upravljanja likvidnošću preduzeća“.

Odbrana je održana 08.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Slavko Vukić, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Eldin Osmanbegović , rođen 20.11.1972. godine u Tuzli.

Tema: „Utvrđivanje poreza na dobit na primjeru preduzeća „NITRO – AUTO“ d.o.o.“.

Odbrana je održana 08.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. dr. sc. Slavko Vukić, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Musaefendić Elvira, rođena 21.04.1983. godine u Maglaju.

Tema: „Indirektni porezi u BiH – specifičnosti raspodjele indirektnih poreza u FBiH“.

Odbrana je održana 08.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. dr. sc. Slavko Vukić, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Musaefendić Mustafa, rođen 07.09.1983. godine u Doboju.

Tema:“Porez na dohodak u Federaciji BiH – specifičnosti dohotka od samostalnih djelatnosti“.

Odbrana je održana 08.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. dr. sc. Slavko Vukić, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.
NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

You May Also Like