ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA STUDENATA PRVE GENERACIJE NA FINra

 

MELIHA FOČIĆ, rođena 28.04.1992. godine, Tuzla.

Datum odbrane;  11.10.2020. godine.

Tema završnog rada;  “Finansijsko planiranje kao ključna komponenta uspješnog upravljanja preduzećem”.

Komisija : 1. dr sc. Adil Kurtić, prof. emeritus, predsjednik,

                  2. dr sc. Ismet Kalić, docent, mentor,

                  3. dr sc. Željko Rička. red. prof. član.

 

PELESIĆ SELMIRA, rođena 21.10.1969. godine, Derventa.

Datum odbrane; 12.10.2020. godine.

Tema završnog rada;“, Računovodstveno obuhvatanje poslovnih procesa u pekarskoj industriji“.

Komisija: 1. dr sc. Ismet kalić, docent, predsjednik,

                 2.dr sc. Edin Glogić, docent, mentor,

                 3.mr sc. Adem Azapagić, predavač, član.

 

BEČIĆ SELMA, 27.02.1978. godine, Dobošnica.

Datum odbrane; 13.10.2020. godine.

Tema završnog rada; „ Kreativno računovodstvo i manipulacija finansijskim izvještajima“.

Komisija: 1. dr sc. Ismet Kalić, docent, predsjednik,

                 2.dr sc. Edin Glogić, docent, mentor,

                 3.mr sc. Adem Azapagić, predavač, član.

 

EDINA ČAJIĆ, rođena 13.11.1976. godine, Gračanica.

Datum odbrane; 14.10.2020. godine.

Tema završnog rada; „Računovodstveni tretman MRS 7 kroz izvještaj o novčanim tokovima uvažavajući direktnu i indirektnu metodu“.

Komisija; 1. dr sc. Ismet Kalić, docent, predsjednik

                  2.dr sc. Edin Glogić, docent, mentor,

                  3. mr sc. Adem Azapagić, predavač, član.

 

 

MERIMA ĆOSIĆ, rođena 05.03.1971. godine, Tuzla.

Datum odbrane; 15.10.2020.godine.

Tema završnog rada; Specifičnosti računovodstva maloprodajnog preduzeća „XY“.

Komisija; 1. dr sc. Ismet Kalić, docent, predsjednik,

                 2. dr sc. Jozo Piljić, vanr. prof., mentor,

                 3. dr sc. Željko Rička, red. prof., član.

SUADA ABDI, rođena 10.09.1987. godine, Tuzla.

Datum odbrane; 17.10.2020. godine.

Tema završnog rada; Računovodstveni i porezni učinci najma prema MSFI“.

Komisija; 1. dr sc. Ismet Kalić, docent, predsjednik,

                 2.dr sc. Senada Kurtanović, red. prof., mentor,

                 3.dr sc. Edin Glogić, docent, član.

 

HODŽIĆ ERMIN, rođen 09.06.1988. godine, Tuzla.

Datum odbrane; 17.10.2020. godine.

Tema završnog rada; “Predpostavke i instrumenti analize finansijskih izvještaja s primjenom iz prakse“.

Komisija; 1. dr sc. Adil Kurtić, prof. emeritus, predsjednik,

                 2. dr sc. Edin Glogić, docent, mentor,

                 3. dr sc. Ismet Kalić, docent, član.

Direktor Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli, prof. dr. Ismet Kalić uputio je iskrene čestitke studentima na uspješnoj odbrani završnih radova i istakao da ovi studenti pripadaju prvoj, zlatnoj generaciji studenata na FINra.

 

U toku je upis  pete generacije redovnih i vanrednih studenata na studijski program „Finansije i računovodstvo“, kao i upis prve generacije na novi, licencirani program „Računarstvo i informatika“ na FINra u novoj akademskoj 2020/2021. godini.

FINra je jedna od najopremljenih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i regionu, koja je spremno i u punom kapacitetu dočekala početak nove akademske godine.

Upis traje do kraja mjeseca oktobra.

 

ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA STUDENATA PRVE GENERACIJE NA FINra

You May Also Like