Odluke

 1. Odluka o usvajanju Plana realizacije nastave za akademsku 2016-17. godinu
 2. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora
 3. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za 2016-17. godinu
 4. Odluka o konsitutisanju Senata
 5. Odluka o usvajanju Statuta
 6. Odluka o usvajanju Strategije razvoja
 7. Odluka o usvajanju Međunarodne strategije razvoja
 8. Odluka o usvajanju Politike osiguranja kvaliteta
 9. Odluka o usvajanju Pravilnika o sistemu za osiguranje kvaliteta
 10. Odluka o imenovanju Tima za izradu samoevaluacijskog izvještaja
 11. Odluka o formiranju Komisije za osiguranje kvaliteta
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Plana realizacije za akademsku 2016-17. godinu
 13. Odluka o usvajanju Plana realizacije za akademsku 2017-18. godinu
 14. Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana realizacije za akademsku 2017-18. godinu
 15. Odluka o usvajanju Pravilnika o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave
 16. Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana realizacije za akademsku 2017-18. godinu
 17. Odluka o usvajanju Strategije komuniciranja
 18. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za 2018-19. godinu
 19. Odluka o usvajanju Plana realizacije za akademsku 2018-19. godinu
 20. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna silabusa predmeta