Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, dana 06.05.2020. godine (srijeda) sa početkom u 16,30 sati organizuje online predavanje prof.dr.sc. Adnana Pirića,  na koje su dobrodošli svi zainteresirani nastavnici, saradnici i studenti  Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.

Organizacija online predavanja prof. dr. Adnana Pirića rezultat je saradnje i potpisanog Sporazuma između Visoke škole FINra i Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” u Vitezu.

Studenti, nastavnici i zaposlenici Visoke škole FINra imat će priliku da poslušaju niz zanimljivih tema:

  1. Primjena Bolonjskog sistema,
  2. Mobilnost studenata i nastavnika,
  3. Ishodi učenja i provođenje kvalifikacijskog okvira,
  4. Učešće studenata u odlučivanju,
  5. Naučno istraživački rad,
  6. Veze sa okruženjem, privredom i socijalnim partnerima,
  7. Standardi i kriteriji za akreditaciju VŠU,
  8. Standardi i kriteriji za akreditaciju studijskih programa,

Adnan Pirić je uvaženi profesor Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” u Vitezu, koji je ujedno i direktor Centra za kvalitet i međunarodnu saradnju istoimene institucije.

Više informacija o biografiji i naučnom opisu prof. dr. Adnana možete pronaći na linku: https://unvi.edu.ba/CV/adnan_piric.pdf 

Mjesto održavanja: Zoom platforma

Datum i vrijeme: 06.05.2020. godine, sa početkom u 16:30 sati.

ONLINE PREDAVANJE DR.SC. ADNANA PIRIĆA NA FINra

You May Also Like