PORUKA DIREKTORA VISOKE ŠKOLE FINra, prof. dr. Ismeta Kalića

Dr.sc. Ismet Kalić, docent, direktor Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra
Dr.sc. Ismet Kalić, docent, direktor Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra

Dragi naši studenti,

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla je  jedinstvena u regionu po svom nastavnom planu i programu, koji predstavlja jedinstven spoj teorijskih i praktičnih znanja i vještina.

Našim studentima smo obezbijedili vrhunske predavače, najbolje profesore i asistente.

Nastava na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra se odvija u moderno opremljenim učionicama, na savremenoj IT opremi, na kojima su instalirani aplikativni programi za računovodstveno i finansijsko poslovanje, uz korištenje ”Pametne table” posljednje generacije.

Našim studentima smo obezbijedili svu potrebnu literaturu i knjige besplatno, za svaki od predmeta, na osnovu kojih pripremaju i polažu ispite. Osim uplate školarine i upisnine, naši studenti nemaju više nikakvih izdataka.

FINconsult, osnivač Visoke škole FINra, daje podršku studentima kroz omogućavanje prisustva seminarima kontinuirane profesionalne edukacije, kao i pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant, bez naknade tokom studiranja. Na taj način studenti Visoke škole FINra  zajedno sa računovođama i revizorima prate stručne teme i upoznati su sa aktuelnostima i prate poslovnu problematiku finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini.

Po završetku studija Vas nećemo slati na Biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca, kod kojih ste obavljali praksu i od kojih ste dobili stipendiju. Studente koji budu imali poduzetničkog duha, podržat ćemo u pokretanju vlastitog biznisa, kroz otvaranje računovodstvenih servisa ili agencija. Imat ćete našu podršku tokom Vaše karijere.

Posjetite nas zajedno sa vašim roditeljima i uvjerite se u vrhunske uslove za studiranje na FINra.

Upišite se na Visoku školu za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i napravite pravi izbor.

Izaberite fakultet koji će ispuniti Vaša očekivanja i koji Vas neće iznevjeriti.

Postanite vrhunski stručnjak za finansije i računovodstvo.

Želim Vam sreću i uspjeh.

Srdačan pozdrav,

Doc. dr. Ismet Kalić, direktor

Visokoškolska ustanova

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla 

Tel/Mob.: 035/310-391,  061/963-917

studentskasluzba@finra.ba             

www.finra.ba