Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u toku je realizacija predispitnih obaveza u akademskoj 2018/2019. 

Druga pismena provjera znanja iz Osnova poslovnih finansija, izrada i prezentacija seminarskih radova se realiziraju u zadanim rokovima na FINra

Studenti prve godine su motivirani i spremni za provjereznanja, što se može vidjeti po velikom broju izlaznostistudenata na ispit. Rezultati sa ispita potvrđuju nadprosječnuprolaznost.

PREDISPITNE OBAVEZE NA FINra

You May Also Like