PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA IZ PREDMETA

EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE

 

Dana 16.01.2021. godine na Visokoj školi FINra studenti druge godine su online prezentirali svoje seminarske radove iz predmeta Ekonomija Europske unije.

Studenti koji su uspješno prezentirali svoje radove su:

Grupa 4: Nasupović Nedžmija, Mirela Herić, Rizah Nasupović.

Tema: „Uloga MMF-a u rješavanju ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19“.

Grupa 8: Rukija Hodžić, Midheta Mahmutović, Melika Umihanić.

Tema: „Europska centralna banka“.

Visoka škola FINra je jedna od najopremljenijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i regionu. FINra je svojim studentima, koji zbog dislociranosti i trenutne epidemiološke situacije nisu u mogućnosti da u prostorijama na FINra prezentuju svoje seminarske radove obezbijedila da to učine online, putem ZOOM platforme i da na taj način u zadanim rokovima uspješno izvrše svoje predispitne obaveze.

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA IZ PREDMETA EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE

You May Also Like