OKRUGLI STO POVODOM 100. LJUBILARNOG IZDANJA ČASOPISA POSLOVNI KONSULTANT

Promocija 100-og izdanja međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant održat će se u petak 18.12.2020. godine sa početkom u 10h u prostorijama Visoke škole FINra u Tuzli. O časopisu će govoriti direktor FINconsult i FINra, prof. dr. sc.Ismet Kalić, glavni i odgovorni urednik časopisa Poslovni konsultant, članovi Uredničkog kolegija časopisa, predstavnici EBSCO HOST , kao i pretplatnici časopisa.

U dosadašnjih stotinu izdanja međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant objavljeno je preko 783. naučna i stručna rada od strane više od 567. autora sa područja cijele BiH i zemalja u okruženju.

Okruglom stolu će prisustvovati članovi međunarodnog Uredničkog kolegija časopisa, autori članaka, pretplatnici, računovođe, revizori, direktori, nastavnici i studenti FINra.

OKRUGLI STO POVODOM 100. JUBILARNOG IZDANJA ČASOPISA POSLOVNI KONSULTANT

You May Also Like