STUDIJSKI PROGRAM “RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”

SMJER “PROGRAMSKO INŽENJERSTVO”

OSNOVNE KOMPETENCIJE:

 • Na praktičan način primjenjivati u programskom inženjerstvu relevantne matematičke modele,
 • Služiti se engleskim jezikom u domeni ICT,
 • Poznavati osnovna načela ICT tehnologija,
 • Prilagodljivost novim tehnologijama,
 • Poznavati osnovne specifičnosti operativnih sistema Windows/Linux/Unix,
 • Specificirati i opisivati procese iz realnog svijeta korištenjem formalnih metoda,
 • Procijeniti optimalnu programsku tehnologiju za rješavanje određenog problema,
 • Poznavati osnove računarskih mreža, osnovne komunikacione protokole kao i grupne protokole Internet mreže,
 • Poznavati osnove baza podataka: kreiranje, modeliranje, administriranje,
 • Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću,
 • Poznavati osnovna načela tehničkih Sistema.

SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

 • Suvereno koristiti osnovne naredbe za kontrolu toka programa barem u jednom programskom jeziku,
 • Poznavati načine strukturiranja podataka u programskom kodu, kao i tehnike zapisivanja složenih programskih formi (XML, json) te koristiti standardne algoritme,
 • Kreirati programske objekte koji opisuju objekte iz realnog svijeta,
 • Koristiti suvereno kompajler generacije MS Visual Studio, te poznavati.NET okruženje,
 • Pravilno procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem,
 • Razvijati barem jedan tip Windows aplikacije: Windows service, Windows form ili console application,
 • Razvijati web projekte, koji će u sebi uključivati barem četiri od sljedećih komponenti:
  • Napredno korištenje CSS-a,
  • PHP,
  • Javascript,
  • Web servisi,
  • MVC/MVVM/MVW framework (npr. AngularJS),
  • Agilne razvojne metodologije,
  • CMS,
 • Programsko povezivanje s bazama podataka,
 • Razvijati mobilne aplikacije na barem jednoj platformi zajedno s podizanjem na store,
 • Sva stečena znanja na pravilan način moći iskoristiti i kombinovati prilikom izrade složenijeg informacionog Sistema.

METODOLOŠKE KOMPETENCIJE:

 • Detaljno poznavanje metodologije vođenja projekta u struci,
 • Analizirati potrebe korisnika (istražiti i detektovati izvore podataka, trenutno pristune poslovne sisteme, potrebe korisnika, tehnološka ograničenja, sepecifičnosti poslovnog okruženja),
 • Identificirati trendove u ICT tehnologijama na domaćem i međunarodnom tržištu,
 • Izraditi marketinški plan te poslovne planove na nivou organizacije.

INTERDISCIPLINARNE KOMPETENCIJE:

 • Komunicirati sa saradnicima i korisnicima usluga,
 • Koordinirati sve poslovne aktivnosti, upravljati projektima,

ISHODI UČENJA:

 • Primjeniti relevantne matemetičke modele u programskom inženjerstvu na praktičan način,
 • Ustanoviti osnovne specifičnosti i potrebe operativnih sistema Windows/Linux/Unix,
 • Prepoznati i formalnim metodama opisati odvijanja nekog procesa iz stvarnog svijeta,
 • Procjeniti odgovarajuću programsku tehnologiju za rješavanje određenog problema,
 • Poznavati osnove računarskih mreža, osnovne komunikacijske protokole kao i grupne protokole Internet mreže,
 • Poznavati osnove baza podataka: kreiranje, modeliranje, administriranje,
 • Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću,
 • Prepoznati osnovne elemente tehničkog sistema na primjeru,
 • Primijeniti metode za opis algoritma na primjeru problema iz stvarnog svijeta,
 • Kreirati programske objekte koji opisuju objekte iz realnog svijeta,
 • Procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem,
 • Analizirati pojam sigurnosti na primjerima informacionih Sistema,
 • Razvijati web projekte, koji će u sebi uključivati minimalno četiri komponenti od navedenih (napredno korištenje css-a, PHP, javascript, web servis, MVC/MVVM/MVW framework (npr. AngularJS), Node.js, agilne razvojne tehnlogije, CMS, programsko povezivanje s bazama podataka,
 • Razvijati mobilne aplikacije na barem jednoj platformi zajedno s podizanjem na store,
 • Analizirati potrebe korisnika (istražiti i detektovati izvore podataka, trenutno pristune poslovne sisteme, potrebe korisnika, tehnološka ograničenja, sepecifičnosti poslovnog okruženja),
 • Identifikovati trendove u ICT tehnologijama na domaćem i međunarodnom tržištu,
 • Komunicirati sa saradnicima i korisnicima usluga na B/H/S jezicima i engleskom jeziku.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 1. godina

I semestar

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

  RB  Šifra predmeta  Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-MA-OMatematika54 (2+2)
 2.RI-EJ-OEngleski jezik 144 (2+2)
 3.RI-ICT-OUvod u ICT tehnologije54 (2+2)
 4.RI-ASP-OAlgoritmi i strukture podataka54 (2+2)
 5.RI-OP-OOsnove programiranja65 (2+3)
 6.RI-OR-OOsnove računovodstva54 (2+2)
   3025

II semestar

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

  RB  Šifra predmeta  Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-NM-ONumerička matematika54 (2+2)
 2.RI-EJ2-OEngleski jezik 244 (2+2)
 3.RI-FMS-OFormalne metode specifikacije54 (2+2)
 4.RI-RMMU-ORačunarske mreže i mrežne usluge54 (2+2)
 5.RI-OOP-OObjektno-orijentirano programiranje65 (2+3)
 6.RI-OPF-OOsnove poslovnih finansija54 (2+2)
   3025

2. godina

III semestar

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

  RB  Šifra predmeta  Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-BPMPS-OBaze podataka i modeli poslovnih sistema65 (2+3)
 2.RI-OTS-OOsnove tehničkih sistema44 (2+2)
 3.RI-ESP-OEkonomika startup poduzeća43 (2+1)
 4.RI-PNET-OProgramiranje u .NET okolini66 (2+4)
 5.RI-OWP-OOsnove web programiranja54 (2+2)
 6.RI-ST-OStatistika53 (2+1)
   3025

IV semestar

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

  RB  Šifra predmeta  Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-OS-OOperativni sistemi74 (2+2)
 2.RI-MP-IMrežno programiranje (I)63 (2+1)
 3.RI-IRT-IIntegracija računara i telefonije (I)63 (2+1)
 4.RI-WPS-OWeb programiranje na strani poslužitelja66 (3+3)
 5.RI-SPJ-OSkriptni programski jezici65 (2+3)
 6.RI-EMA-OE-marketing54 (2+2)
   3025

3. godina

V semestar

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

  RB  Šifra predmeta  Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-SP-OStručna praksa65
 2.RI-DEPD-oDigitalizacija i e-prikaz dokumenta53 (2+1)
 3.RI-EL-IE-learning (I)63 (2+1)
 4.RI-CMS-ICMS sistemi (I)63 (2+1)
 5.RI-MTO-OMetode i tehnike u odlučivanju65 (2+3)
 6.RI-PMA-OProgramiranje mobilnih aplikacija76 (3+3)
   3025

VI semestar

(trogodišnji studijski program)

  RB  Šifra predmeta  Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-SIS-OSigurnost informacionih sistema65 (3+2)
 2.RI-ITSO-OIT sistemi u oblaku55 (3+2)
 3.RI-MS-OMultimedijski sistemi65 (2+3)
 4.RI-PIS-OProjektiranje informacijskih sistema76 (3+3)
 5.RI-ZR-OZavršni rad64
   3025

VI semestar

(četvorogodišnji studijski program)

  RB  Šifra predmeta  Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-SIS-OSigurnost informacionih sistema65 (3+2)
 2.RI-ITSO-OIT sistemi u oblaku55 (3+2)
 3.RI-MS-OMultimedijski sistemi65 (2+3)
 4.RI-PIS-OProjektiranje informacijskih sistema76 (3+3)
 5.RI-PS-OPorezni sistemi u BiH i EU64 (2+2)
   3025

4. godina

VII semestar

(četvorogodišnji studijski program)

  RB  Šifra predmeta  Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-RIS-ORačunovodstvei informacioni sistemi65 (3+2)
 2.RI-MIS-OMenadžment informacioni sistemi65 (3+2)
 3.RI-ITFI-OPrimjena IT u finansijama i finansijsko izvještavanje75 (3+2)
 4.RI-FDO-OForenzika u digitalnom okruženju55 (3+2)
 5.RI-PAP-OPlan i analiza poslovanja65 (3+2)
   3025

VII semestar

(četvorogodišnji studijski program)

  RB  Šifra predmeta  Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-POKK-OPravni osnovi kompjuterskog kriminaliteta65 (3+2)
 2.RI-DSS-ODSS-Sistemi za podršku odlučivanju76 (3+3)
 3.RI-UFR-OUpravljanje finansijskim rizicima65 (3+2)
 4.RI-ITRR-OPrimjena IT u računovodstvu i reviziji55 (3+2)
 5.RI-ZR-OZavršni rad64
   3025