Studenti IV godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra polagali su 14. februara 2021. godine  ispit iz predmeta Finansijsko izvještavanje kod predmetnog nastavnika doc. dr. sc. Edina Glogića.

Silabus predmeta Finansijsko izvještavanje je u potpunosti usklađen sa silabusom istoimenog predmeta predviđenog Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini, i to za zvanje certificirani računovođa.

Na ovaj način Visoka škola  FINra nastoji da ispuni propisane uvjete, kako bi studenti bili oslobođeni od polaganja predmeta, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i postupku redukcije ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH, koji je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH.

FINra svojim studentima nudi jedinstven spoj teoretskih znanja i vještina traženih i prepoznatih na tržištu rada.

Visoka škola FINra je uskladila svoj Nastavni plan i program sa Nastavnim planom i programom za sticanje  zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH.

Studenti IV godine FINra polagali ispit iz Finansijskog izvještavanja

You May Also Like