STUDENTI III GODINE FINra POLAGALI ISPIT IZ PRIMJENE FINANSIJSKOG MENADŽMENTA

Studenti III godine Visoke škole FINra polagali su 13. februara 2021. godine završni ispit iz predmeta Primjena finansijskog menadžmenta kod predmetnog nastavnika prof. dr. sc. Ismeta Kalića, profesora na FINra. Važnost ovog predmeta, kao i ozbiljnost i rad studenata pokazuje izlaznost studenata na ovaj ispit, na koji se odazvala većina studenata, raspoređeni u grupama. Silabus […]